--E no apartado de mariscadoras xa tendes  os  dias

de  traballo do mes  de Febreiro e Marzo.

--No apartado de rañeiros xa tendes os dias de traballo

para a navalla nas Means en Febreiro e Marzo.

banner lonjasdegalicia.com