--E no apartado de mariscadoras xa tendes  os  dias

de  traballo do mes  de Outubro e Novembro.

--E no apartado de Rañeiros xa tendes os dias de traballo

na Boca das Pozas de Setembro e Outubro.

 

banner lonjasdegalicia.com