ESTA ABERTA A CONVOCATORIA ATA O 7 DE MARZO PARA QUE OS

PROPIETARIOS DE BUQUES POIDAN SOLICITAR AXUDAS PARA

INVESTIMENTOS QUE FOMENTEN A PESCA SUSTENTABLE.

 

INVESTIMENTOS SUBENCIONABLES:

--Que limiten o impacto da pesca no medio mariño e adaptación

   da pesca á protecciçon das especies.

--Que melloren a hixiene,saúde,a seguranza e condicións de

   traballo en buques pesqueiros.

--En eficacia enerxética e mitigación de cambio climático.

--Que aumenten o valor engadido, a calidade dos productos

  e a utilizacion de capturas non desexadas.