CONVÓCASE A TÓDOLOS AFILIADOS DESTA CONFRARIA

DE PESCADORESASAMBLEA XERAL ORDINARIA QUE

SE CELEBRARÁ O VINDEIRO SÁBADO,DÍA 16 DE XUÑO,

ÁS 9:30H. EN 1ª CONVOCATORIA E ÁS 10:00H. EN

2ª CONVOCATORIA,E QUE TERA LUGAR NO SALÓN DE

ACTOS DA CONFRARÍA,CO FÍN DE TRATAR OS SEGUINTES

PUNTOS QUE COMPRENDEN A ÓRDE DO DÍA:

--LECTURA DO ACTA ANTERIOR

--INFORME ANUAL 2017(CONTAS,INFORME DE XESTIÓN,

   LIQUIDACIÓN PRESUPOSTARIA E INVENTARIO DE

   BENS E DEREITOS)

--PREGUNTAS E SUXERENCIAS.

Adjuntos:
Descargar este archivo (S22C-6e18060114480.pdf)Asamblea Xeral Ordinaria[ ]323 kB